Wat is de relatie tussen snurken en slaapapneu?

Slaapstoornissen kunnen een grote stempel drukken op het dagelijks leven. In veel gevallen hebben ze ook nadelige gevolgen voor de gezondheid. Zo kunnen ze leiden tot prikkelbaarheid, concentratieproblemen, chronische vermoeidheid en ernstigere gezondheidsklachten. In dit artikel gaan we dieper in op twee aanverwante slaapproblemen, snurken en slaapapneu.

Snurken en slaapapneu

Wat is snurken?

Snurken herkennen we allemaal als het zagende of brommende geluid dat sommige mensen ‘s nachts maken. Er zijn verschillende oorzaken van snurken aan te wijzen.

Veruit de meest voorkomende is het extreem verslappen van de keel- en mondspieren tijdens de slaap. Het gevolg is namelijk dat de onderkaak en het zachte gehemelte naar achteren zakken en de luchtweg blokkeren. Hierdoor moet lucht zich door een nauwe opening persen. Dit zorgt voor trillingen van het keelweefsel die het vervelende snurkgeluid veroorzaken.

Het komt ook soms voor dat er sprake is van een geblokkeerde neusingang, wat de neusademhaling bemoeilijkt. Dit leidt tot het geforceerd ademhalen door de mond. Dit zorgt voor een druk in de keel, met trillingen van het keelweefsel als gevolg. Dit veroorzaakt snurken.

Er zijn verschillende gradaties in snurkklachten aan te brengen. Zo zijn er mensen die slechts licht snurken en alleen door een tijdelijke oorzaak, bijvoorbeeld een verstopte neus door verkoudheid of allergische reactie. Als u slechts incidenteel snurkt gaat dit vaak vanzelf weer over en hoeft u zich geen zorgen te maken.

Er zijn echter ook de doorgewinterde snurkers die chronisch last hebben van snurkklachten. Als u tot deze laatste categorie behoort, is het belangrijk om uw snurkprobleem tijdig aan te pakken met een anti snurkmiddel. Hiermee voorkomt u veel ellende in de toekomst.

Wat is slaapapneu?

Slaapapneu heet voluit het slaapapneusyndroom. Dit is een ernstige slaapstoornis waarbij perioden van ademstilstand of ernstig verzwakte ademhaling plaatsvinden tijdens de slaap. Deze ademstilstanden kunnen variëren van 15 tot 30 seconden en in sommige gevallen zelfs meer.

Tijdens deze ademstilstanden wordt er door het lichaam geen zuurstof opgenomen en geen koolzuurgas uitgeademd. Na een tijdje geven de hersenen het lichaam een signaal om wakker te worden en weer adem te halen.  Vaak wordt men schokkend en happend naar adem wakker.

Snurken en slaapapneu

Bron: Wikipedia.org

De diagnose slaapapneu wordt vastgesteld in een slaapcentrum. Men spreekt van slaapapneu als er per uur vijf of meer ademstilstanden plaatsvinden. Er bestaan twee verschillende soorten van het syndroom:

  • Centraleslaapapneusyndroom (CSAS). Hierbij wordt tijdens de slaap door de hersenen te weinig signaal doorgegeven aan de ademhalingsspieren.
  • Obstructieveslaapapneusyndroom (OSAS). Hierbij vinden ademstilstanden plaats als gevolg van een blokkade van de luchtweg in de keelholte.

De gevolgen van slaapapneu kunnen op den duur ernstig zijn. Omdat patiënten niet diep genoeg slapen en minder zuurstof opnemen, lopen zij een groter risico op andere gezondheidskwaaltjes, zoals vermoeidheid, slaperigheid, stemmingswisselingen, hoofdpijn, concentratieproblemen, hoge bloeddruk, hartkloppingen en depressiviteit.

Naar schatting lijdt zo’n 5% van de mannen aan slaapapneu, bij de vrouwen is dit iets minder. In veel gevallen is men zich hier echter niet van bewust. De symptomen worden vaak gewijd aan andere oorzaken, bijvoorbeeld stress of een burn-out.

Wat is de relatie tussen snurken en slaapapneu?

Er bestaat een relatie tussen snurken en slaapapneu, en dan voornamelijk het obstructieveslaapapneusyndroom (OSAS). De reden is dat aan beide kwalen dezelfde oorzaak ten grondslag ligt: een blokkade van de luchtweg.

Bij snurken vindt een gedeeltelijke blokkade plaats, waardoor er minder ruimte is voor de aan- en afvoer van lucht en de ademhaling wordt bemoeilijkt. Bij slaapapneu vindt er een complete obstructie van de luchtweg plaats met ademstilstanden tot gevolg. Vaak snurken mensen die lijden aan slaapapneu, maar slaapapneu zonder snurken komt ook voor.

 

Lijdt u aan slaapapneu of heeft u een ernstig vermoeden?

Als u snurkt en kampt met klachten als ernstige vermoeidheid en slaperigheid overdag, hoofdpijn, concentratieproblemen en stemmingswisselingen, kan het zijn dat u lijdt aan slaapapneu. Bij een vermoeden hiervan is het ernstig aan te raden uw huisarts te raadplegen. Hij of zij kan u een verwijzing naar een slaapcentrum geven, waar zij uitgebreid onderzoek kunnen doen en kunnen uitwijzen of u inderdaad lijdt aan slaapapneu.

Ga niet zelf aan de slag met anti snurk middelen of medicijnen, maar laat u adviseren door uw arts. Snurken en slaapapneu zijn niet hetzelfde, en dus is er ook een andere aanpak nodig.

Snurken en slaapapneu

In veel gevallen wordt bij de diagnose slaapapneu de CPAP-machine ingezet. Dit is een soort luchtpomp waarbij door middel van een buis en masker lucht wordt aangevoerd bij de drager. CPAP staat voor continuous positive airway pressure. Bij het aanvoeren van lucht worden de luchtwegen opengehouden en worden ademstilstanden voorkomen.

Helaas is het ook een ingrijpende oplossing met een aantal nadelen:

  • Het slapen met een buis en masker is niet erg prettig.
  • Dragers hebben soms last van bijwerkingen, zoals een droge mond en een opgeblazen gevoel.
  • De machine is erg duur, vaak rond de €600.
  • Voor snurkers die veel reizen is het een ongemakkelijke oplossing..

Snurken: de effectiefste oplossing

Als uit onderzoek in het slaapcentrum blijkt dat u niet lijdt aan slaapapneu, maar uw snurkklachten toch graag wilt aanpakken, is de beste oplossing het gebruik van een anti snurkbeugel.

Snurken en slaapapneu

Uit onderzoek is gebleken dat dit de effectiefste oplossing tegen snurken is: een anti snurkbeugel werkt in 90% van de gevallen tegen snurkklachten. Ook KNO-artsen raden dit middel aan tegen snurken.

Men noemt een anti snurkbeugel ook wel een Mandibulair Repositie Apparaat (MRA). U draagt de beugel ’s nachts om ervoor te zorgen dat uw onderkaak iets naar voren wordt getrokken. Dit voorkomt dat uw onderkaak en zachte gehemelte de luchtweg blokkeren. Hierdoor wordt snurken voorkomen. U kunt hier de vele positieve ervaringen met de anti snurkbeugel lezen.