Geluidsoverlast buren tijdens de nacht?

Geluidsoverlast buren

Ervaar jij met regelmaat geluidsoverlast van je buren, waardoor je ‘s nachts uren wakker ligt? Ga dan allereerst het gesprek met je buren aan. Wellicht hebben zij niet door dat ze overlast veroorzaken. Probeer afspraken met ze te maken om de overlast te beperken. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde tijden voor het bespelen van een muziekinstrument of klussen in huis.

Verder kun je ook kijken of je zelf maatregelen kunt nemen om de overlast te verminderen. Je kunt bijvoorbeeld je bed verplaatsen, (andere) vloerbedekking leggen of een kast tegen de wand waar het geluid vandaan komt plaatsen. Daarnaast kun je het gebruik van oordopjes of witte ruis overwegen.

Mochten bovenstaande oplossingen niet baten, dan kun je overwegen om contact op te nemen met de woningbouwvereniging of VVE. Heb je deze niet, dan kun je ook de toezichthouder van je wijk of de gemeente raadplegen. Zorg dat je een logboek bijhoudt waarin je alle overlast met de bijbehorende dag en tijdstip noteert.

 


Wist je dat…?